Spring til indhold

Mini-call til lokale projekter

Vil du lave et projekt, aktivitet eller installation der kommer brugere af Istidsruten til gavn og glæde? Alle foreninger og frivillige organisationer kan søge, og vi støtter projekter med op til 11.000 kr.

Det kan være alt lige fra en guidet tur med den lokale geologiske forening, fotokonkurrence der har istiden som tema, plancher der formidler landskabets udvikling og betydning, aktiviteter der fokuserer på cykling for alle, shelter eller en ”pump din cykel” station, så skynd dig at søge midlerne.

Tildelingskriterier:

  • Projektet skal komme Istidsrutens brugere til gavn og glæde.
  • Aktiviteten eller installation skal ligge på eller i nærheden af Istidsruten (op til 1 km fra ruten)
  • Der skal være en økonomisk medfinansiering på mindst 25% - der kan ikke stilles frivillig arbejdskraft som medfinansiering. Det betyder, at søges der om 11.000 kr. skal der stilles mindst 3.666 kr. i medfinansiering. Budget for aktivitet må gerne være højere, så står foreningen blot for resterende finansiering.
    Medfinansiering må gerne være fra andre fonde eller donerede midler.
  • Aktivitet eller brug af installation må ikke være betinget af et medlemskab i den udførende forening.


Bemærk, der ydes ikke støtte til transportudgifter og forplejning


Kommunikation og formidling af aktiviteten


Aktiviteten skal kommunikeres tydeligt som en Istidsrute-aktivitet, som er støtte af Nordea-fonden. Vi henviser derudover til Nordea-fondens retningslinjer for kommunikation. Mere information omkring kommunikation vil blive tilsendt i forbindelse med en eventuel bevilling.


Skat


Sekretariatet for Istidsruten indberetter alle uddelinger til SKAT jf. skattekontrollovens § 7.
Indberetningen sker på det CVR-nummer, der er oplyst i ansøgningen.Skema til ansøgning


Download ansøgningsskema her

 

Deadline for ansøgning

13. august 2021Feedback

Sidst opdateret

14.07.2021

Ansvarlig redaktør

Lola Thorsteen