Spring til indhold

Søg støtte til lokale projekter

Du har mulighed for at søge Istidsrutens pulje til lokale projekter. Alle foreninger, institutioner, frivillige organisationer eller lignende kan søge om tilskud til lokale projekter. Næste deadline for at indsende ansøgning er 7. december.

Projektet skal høre hjemme i en af de fem Istidsrutekommuner - Odsherred, Sorø, Lejre, Kalundborg og/eller Holbæk.

 

Ansøgningsskema

Hvem kan søge?

Alle foreninger, institutioner og frivillige organisationer eller lignende kan søge om tilskud, hvis de hører hjemme i en af de fem Istidsrutekommuner (Odsherred, Sorø, Lejre, Kalundborg, Holbæk).

Hvor meget kan der søges?

Det er muligt at søge om maksimalt 35.000 kroner i støtte pr. projekt.

Hvad kan der søges til?

Istidsruten har et almennyttigt formål. Projekter, der ansøges om støtte til, skal derfor være bredt tilgængelige og have relevans for mange. I udgangspunktet kan en hver form for aktivitet eller anlæg, som har relevans for Istidsruten, blive støttet.

Relevante aktiviteter kan for eksempel være:

 • Naturformidling og/eller formidling af lokale fortællinger om landskab eller kulturhistorie
 • Idéer, der kan bidrage til at skabe liv, nye mødesteder eller udvikle området i forhold til én eller flere af disse retninger: aktiv livsstil, naturen som kultur- og mødested, samt bevægelse og fysiske udendørsaktiviteter
 • Aktiviteter som kan understøtte de besøgenes behov for primitiv overnatning, madlavning, cykelservice o. lign.
 • Lokale stier og spor til cyklister eller gående, som knytter an til Istidsruten Vær opmærksom på at der kun gives støtte til aktuelle projekter, og at der ikke kan opnås støtte til allerede afviklede projekter, eller indkøbt udstyr, som er anskaffet inden projektperiodens start. Bemærk: Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til forplejning, transport, løn, anlægsarbejder så som bortskaffelse af jord eller tilslutning til kloak, annoncering samt til kommercielle/forretningsmæssige aktiviteter og lignende.

Vær opmærksom

Støtte bliver givet til aktuelle projekter. Der kan ikke opnås støtte til allerede afviklede projekter eller indkøbt udstyr, som er anskaffet inden projektperiodens start.

Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til forplejning, transport, løn, annoncering og kommercielle/forretningsmæssige aktiviteter.

Hvad har allerede fået støtte?

Flere projekter har allerede søgt og fået tilskud. I år er der givet støttet til blandt andet:

 • Opførsel af 2 luksusshelter med bålfad i Reerslev
 • Borde/bænkesæt med infoplader i Stenlille
 • Kulturbål- Land Art projekt i Odsherred
 • Istidskasse, et litteratur og naturforløb på Sorø bibliotekerne
 • Geohunting omkring Skarresø
 • Pauseplads i Unnerud

Kriterier for tildeling

Ved tildeling af midler lægges der vægt på i hvilket omgang aktiviteten eller projektet:

 • er forankret i en lokal forening, institution eller organisation
 • har en tydelig sammenhæng til Istidsrutens temaer og fortællinger
 • omfatter inddragelse af frivillig arbejdskraft eller lokale deltagelse i planlægning og gennemførelse
 • kommer brugerne af Istidsruten til gavn - har en bred målgruppe eller potentiel stort deltagerantal

Medfinansiering

Ansøgere kan få 75% økonomisk støtte til relevante projekter. Det betyder, at ansøger selv skal komme med 25% af finansieringen til udgifterne i det projekt, der søges støtte til.
Ansøger skal opfylde kravene for ansøgning og tildelingskriterierne.

Kommunikation og formidling af aktiviteten

Aktiviteten skal kommunikeres tydeligt som en Istidsrute-aktivitet, som er støtte af Nordea-fonden. Vi henviser derudover til Nordea-fondens retningslinjer for kommunikation. Mere information omkring kommunikation vil blive tilsendt i forbindelse med en eventuel bevilling.

Beslutningskompetence

Styregruppen for Istidsruten beslutter udmøntningen af puljen.

Ansøgningsprocedure

Send din ansøgning (docx) til sekretariatet for Istidsruten via mail istidsruten@holb.dk

Udbetaling af tilskud

Tilskud bliver udbetalt a conto efter anmodning.

Indberetning til SKAT

Sekretariatet for Istidsruten indberetter alle uddelinger til SKAT jf. skattekontrollovens § 7. Indberetningen sker på det CVR-nummer, der er oplyst i ansøgningen.

Frist for ansøgning

Ansøgninger modtages løbende, og indtil alle midler er uddelt.

Sidste frist for indsendelse er 30 april 2021.Feedback

Sidst opdateret

16.11.2020

Ansvarlig redaktør

Christian Baadsgaard Jentzsch

Kontakt

Har du spørgsmål til Istidsruten, er du velkommen til at skrive en mail til istidsruten@holb.dk.