Spring til indhold

Lokale projekter

Nu har du muligheden for, at søge Istidsrutens pulje til lokale projekter. Du kan orienterer dig i retningslinjerne for puljen nedenfor. Projektet er støttet af Nordea-fonden

Ansøgningsskema

Hvem kan søge

Alle foreninger, institutioner, samt frivillige organisationer eller lignende kan søge om tilskud, såfremt de hører hjemme i en af de fem Istidsrutekommuner (Odsherred, Sorø, Lejre, Kalundborg, Holbæk).

Hvor meget kan der søges?

Der kan maksimalt søges om DKK 35.000 i støtte pr. projekt

Hvad kan der søges til

Istidsruten har et almennyttigt formål, og projekterne der søges til, skal derfor være bredt tilgængelige, og have relevans for mange. Der kan i udgangspunktet søges penge til en hver form for aktivitet eller anlæg, som har relevans for Istidsruten.

Relevante aktiviteter kan f.eks. være:

• Naturformidling og/eller formidling af lokale fortællinger om landskab eller kulturhistorie

• Idéer, der kan bidrage til at skabe liv, nye mødesteder eller udvikle området i forhold til én eller flere af disse retninger: aktiv livsstil, naturen som kultur- og mødested, samt bevægelse og fysiske udendørsaktiviteter

• Aktiviteter som kan understøtte de besøgenes behov for primitiv overnatning, madlavning, cykelservice o. lign.

• Lokale stier og spor til cyklister eller gående, som knytter an til Istidsruten Vær opmærksom på at der kun gives støtte til aktuelle projekter, og at der ikke kan opnås støtte til allerede afviklede projekter, eller indkøbt udstyr, som er anskaffet inden projektperiodens start. Bemærk: Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til forplejning, transport, løn, annoncering samt til kommercielle/forretningsmæssige aktiviteter og lignende.

Tildelingskriterier

Ved tildeling af midler, lægges der vægt på i hvilket omgang aktiviteten eller projektet:

- er forankret i en lokal forening, institution eller organisation

- har en tydelig sammenhæng til Istidsrutens temaer og fortællinger

- omfatter inddragelse af frivillig arbejdskraft eller lokale deltagelse i planlægning og gennemførelse

- kommer brugerne af Istidsruten til gavn - har en bred målgruppe eller potentiel stort deltagerantal

Medfinansiering

Ansøgere, som opfylder kravene til hvem kan ansøge, samt tildelingskriterierne, kan opnå 75% økonomisk støtte til relevante projekter. Det skal forstås sådan, at ansøger selv kommer med 25% af finansieringen til udgifterne i det projekt, der søges støtte til.

Kommunikation og formidling af aktiviteten

Aktiviteten skal kommunikeres tydeligt som en Istidsrute-aktivitet, som er støtte af Nordea-fonden. Vi henviser derudover til Nordea-fondens retningslinjer for kommunikation (se www.nordeafonden.dk/logo). Mere information omkring kommunikation vil tilgå i forbindelse med en eventuel bevilling.

Beslutningskompetence

Styregruppen for Istidsruten beslutter udmøntningen af puljen.

Ansøgningsprocedure

Send din ansøgning til sekretariatet for Istidsruten via mail istidsruten@holb.dk Forventet sagsbehandlingstid er op til 5 uger.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

1. En kort projektbeskrivelse

2. Et budget med alle indtægter og udgifter

3. En beskrivelse af hvordan der rekrutteres deltagere til aktiviteten, eller hvordan projektet tiltrækker brugere

4. En beskrivelse af hvor mange deltagere der forventes, og hvor mange gange aktiviteten tænkes gennemført, eller hvor mange brugere der forventes at få gavn af projektet

5. En beskrivelse af i hvilken periode aktiviteten/projektet tænkes gennemført

6. En beskrivelse af hvordan aktiviteten skal gøres permanent/videreføres efter opstartsperioden

7. Kontaktoplysninger

8. Kortfattet plan for evaluering af aktiviteten

Udbetaling af tilskud

Tilskud bliver udbetalt a conto efter anmodning.

Indberetning til SKAT'

Sekretariatet for Istidsruten indberetter alle uddelinger til SKAT jf. skattekontrollovens § 7. Indberetningen sker på det CVR-nummer, der er oplyst i ansøgningen.

Frist for ansøgning

Ansøgninger modtages løbende, og indtil alle midler er uddelt.

Sidste frist for indsendelse er 30 april 2021.

 

 Feedback

Sidst opdateret

02.10.2019

Ansvarlig redaktør

Christian Baadsgaard Jentzsch

Medieomtale

Nyhedsbrev